zawod
Elektron haýwan
kompaniýasy
Güýmenje gezelençleri
biz hakda

HoşgeldiňizGök haizizyk

“Zigong Blue Lizard Landşaft In Engineeringenerçilik Co., Ltd.”

Kompaniýanyň işgärleri 20 ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we öndürilen dinozawr önümleri bu pudakda ýokary hilli önümler hökmünde bahalandyryldy we önümiň hili köp müşderiler tarapyndan ykrar edildi.Elmydama innowasiýada tutanýerli bolýarys we kompaniýamyz hemişe pudagyň başynda bolmagy üçin dürli täze önümleri çykarýarys.Müşderilerimiziň her dürli hyýallaryny hakykata öwrüp bileris, sebäbi ajaýyp dizaýn toparymyz bar, mümkin däl zady mümkin!

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Simulirlenen dinozawrlary we simulirlenen haýwanlary dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýäris.

 • Mehaniki dizaýn

  Mehaniki dizaýn

  Gurluş durnuklylygyny üpjün etmek üçin her önüm üçin onuň mehaniki gurluşyny düzeris.Bu önümiň howpsuzlygyny we hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryp biler.
  köpräk oka
 • Effekt dizaýny

  Effekt dizaýny

  Her önüm iň oňat effekt almak üçin duruşyna, görnüşine, hereketine we reňkine zerurlyklaryňyza görä dizaýn edilip bilner.
  köpräk oka
 • Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soňky işgärlerimiz önümiň soňraky ulanylyşyna üns bermegi dowam etdirerler.Mesele ýüze çykansoň, derrew çözgüt teklip ederis we önümi saklarys.
  köpräk oka

Önümimiz

Simulirlenen dinozawrlary we simulirlenen haýwanlary dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýäris.

 • KeýtKeýt

  Animatron dinozawrlar

 • Keýt Keýt

  Animatronik haýwanlar

 • KeýtKeýt

  Güýmenje gezelençleri

 • KeýtKeýt

  Süýümli aýna önümleri

Gök haizizyk habarlary

Simulirlenen dinozawrlary we simulirlenen haýwanlary dizaýn etmek, ösdürmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýäris.